დარგობრივი შეთანხმება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულთა ხელშეწყობისა და მხარდაჭერის შესახებ

0

17264759_1323150987743630_749740009371736797_n16 მარტს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირთან (სპმთპ) გააფორმა დარგობრივი შეთანხმება, რომელიც საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულთა ხელშეწყობასა და მხარდაჭერაზეა ორიენტირებული.

ღონისძიებას ესწრებოდა ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი პაატა ხიზანაშვილი, დარგის წარმომადგენლებთან და სხვა მიწვეულ სტუმრებთან ერთად.

დარგობრივი შეთანხმების ძირითადი პრინციპებია: კანონმდებლობის დაცვა; საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომითი, სოციალურ-ეკონომიკური, სამართლებრივი და პროფესიული ინტერესებისა და უფლებების დაცვა; მხარეთა თანასწორუფლებიანობა; ვალდებულების აღების ნებაყოფლობითობა; ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი და პასუხისმგებლობა; ხარისხიანი განათლების მიღების ხელშეწყობა.

შეთანხმებაში ასახულია ყველა ის მიმართულება, რომლებიც სრულყოფს სამინისტროსა და პროფკავშირს შორის თანამშრომლობას, აგრეთვე ბოლო წლებში აქტიურად მიმდინარე სოციალურ დიალ

Leave A Reply